فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی

در مجلس خبرگان بعنوان نماینده مازندران انتخاب، و در تدوین قانون اساسی و بخصوص در جهت تثبیت اصل ولایت فقیه زحمات فراوانی کشید. او بخاطر برخورداری از هوش و درک سیاسی و آینده نگری، منافقین ، لیبرالها، ملی گریان و بنی صدر را زودتر از دیگران شناخت و به افشای حرکتهای مخالف با انقلاب پرداخت.

دبیر حزب جمهوری اسلامی مشهد

پس از پایان دوره مجلس خبرگان مقام دبیری حزب جمهوری اسلامی مشهد را به عهده گرفت و از این پایگاه حملات مداوم خود را متوجه نفاق حاکم بر بعضی مکانها دولتی و ارتجاع کرد و با ضد انقلاب و راحت طالبان به مبارزه سختی پرداخت.

حضور در جبهه های جنگ تحمیلی

با شروع جنگ تحمیلی، در جبهه های غرب و جنوب حضور یافت و با سخنرانیهای پرشور خود در بالا بردن روحیه رزمندگان نقش بسزایی ایفا کرد. در یکی از دفعاتی که عازم جبهه بود، وارد دزفول شد، لباس رزم پوشید و به خط مقدم رفت و در آنجا متوجه کارشکنی های بنی صدر در امور جبهه و جنگ گردید.