فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تلاش برای ترور وی توسط ساواک و ناکامی آن

در سال 1357، ساواک با پرتاب مواد منفجره به داخل منزل قصد داشت او را به شهادت برساند، که خوشبختانه ایشان در منزل نبود. پس از ورود امام (ره) به ایران محضر ایشان شرفیاب و دستورهای لازم را دریافت کرد.

نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی

در مجلس خبرگان بعنوان نماینده مازندران انتخاب، و در تدوین قانون اساسی و بخصوص در جهت تثبیت اصل ولایت فقیه زحمات فراوانی کشید. او بخاطر برخورداری از هوش و درک سیاسی و آینده نگری، منافقین ، لیبرالها، ملی گریان و بنی صدر را زودتر از دیگران شناخت و به افشای حرکتهای مخالف با انقلاب پرداخت.

دبیر حزب جمهوری اسلامی مشهد

پس از پایان دوره مجلس خبرگان مقام دبیری حزب جمهوری اسلامی مشهد را به عهده گرفت و از این پایگاه حملات مداوم خود را متوجه نفاق حاکم بر بعضی مکانها دولتی و ارتجاع کرد و با ضد انقلاب و راحت طالبان به مبارزه سختی پرداخت.