فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اولین دستگیری

هاشمی نژاد در سال 1342، پس از سخنرانی پرشوری که در تهران ایراد کرد، در شب پانزدهم خرداد به همراه 40 نفر روحانی دیگر توسط مأموران رژیم دستگیر و به زندان افتاد. وی پس از طی دوران زندان به مشهد بازگشت و مبارزه با رژیم طاغوت را در این شهر پی گرفت.

دومین دستگیری

شهید در آبان 1343، در مسجد فیل مشهد به مدت 10 شب سخنرانی داشت. در این مدت ضمن حمله به لوایح ششگانه شاه آن را یک رفراندم مسخره آمیز و تحمیلی نامید و به استیضاح حکومت شاهنشاهی پرداخت. ساواک مشهد سخت به وحشت افتاد و او را هنگامی که از منبر پایین می آمد دستگیر کرد و مردمی را که می کوشیدند تا از بردن ایشان ممانعت کنند به گلوله بست که تعدادی شهید و مجروح و گروهی نیز دستگیر و با خود وی زندان افتادند. پس از طی دوران زندان مجدداً فعالیتهای پیگیر و مداوم خود را در ادامه راه اسلام ناب، آغاز کرد و با تشکیل جلساتی به سؤالهای مطرح شده پاسخ می گفت. در طی این دوران چندین بار به شهربانی احضار و ممنوع / شده و بخاطر همین تضییقات و فشارهای دیگری که وجود داشت وظیفه خود را در جهت روشنگری اقشار مختلف جامعه در شهرهای دیگر پی گرفت و با سخنرانیهای پرشور خود مردم را بیدار و آگاه می ساخت.

سومین دستگیری و ممنوع المنبر شدن

بار دیگر در سال 1350 پس از ده شب سخنرانی در مسجد سید اصفهان، تحت عنوان "علل عقب ماندگی مسلمین" تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در شهر شیراز دستگیر و به اصفهان منتقل و در آنجا زندانی گردید و همانجا ممنوع المنبر شدنش را برای همیشه و در همه جا به وی ابلاغ کردند.