فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

دوران مبارزه

شهید در سال 1340 عازم مشهد مقدس شد و در جوار بارگاه ملکوتی امامت و ولایت مسکن گزید و با پی ریزی در مجالس بحث آزاد پیرامون مسائل اعتقادی و اجتماعی مرحله نوینی از روشنگری در میان قشر جوان را آغاز کرد. خود وی در این زمینه گفته است: فعالیتهای سیاسی من قبل از سال 1340 شروع شد و این فعالیتها بدین گونه بود که وقتی بعنوان سخنرانی در شهرستانها و جاهای مختلف به منبر می رفتم، انتقاداتی از رژیم گذشته داشتم و کراراً شده بود که مرا به شهربانی احضار می کردند، تا آنجا که ممنوع المنبر شدم. این آغاز فعالیتهای من بود تا سال 1341 که نهضت روحانیت تحت رهبری امام آغاز شد.
بعد از اینکه جلسه بحث آزاد آن شهید توسط ساواک تعطیل گردید، روش دیگری برای مبارزه برگزید و آن اقدام به تألیف کتب مرد نیاز قشر جوان بود که بسیار مؤثر افتاد. در اولین گام با نگارش کتاب مناظره دکتر و پیر فصل نوین مبارزاتی اش را آغاز کرد و اساس و کلیات مسائل اسلامی را مطرح، و به سؤالات بر انگیخته در اذهان عمومی جامعه بویژه قشر جوان، جواب در خور می دهد. اما بلافاصله نشر و مطالعه این کتب توسط ساواک ممنوع اعلام گردید.

اولین دستگیری

هاشمی نژاد در سال 1342، پس از سخنرانی پرشوری که در تهران ایراد کرد، در شب پانزدهم خرداد به همراه 40 نفر روحانی دیگر توسط مأموران رژیم دستگیر و به زندان افتاد. وی پس از طی دوران زندان به مشهد بازگشت و مبارزه با رژیم طاغوت را در این شهر پی گرفت.

دومین دستگیری

شهید در آبان 1343، در مسجد فیل مشهد به مدت 10 شب سخنرانی داشت. در این مدت ضمن حمله به لوایح ششگانه شاه آن را یک رفراندم مسخره آمیز و تحمیلی نامید و به استیضاح حکومت شاهنشاهی پرداخت. ساواک مشهد سخت به وحشت افتاد و او را هنگامی که از منبر پایین می آمد دستگیر کرد و مردمی را که می کوشیدند تا از بردن ایشان ممانعت کنند به گلوله بست که تعدادی شهید و مجروح و گروهی نیز دستگیر و با خود وی زندان افتادند. پس از طی دوران زندان مجدداً فعالیتهای پیگیر و مداوم خود را در ادامه راه اسلام ناب، آغاز کرد و با تشکیل جلساتی به سؤالهای مطرح شده پاسخ می گفت. در طی این دوران چندین بار به شهربانی احضار و ممنوع / شده و بخاطر همین تضییقات و فشارهای دیگری که وجود داشت وظیفه خود را در جهت روشنگری اقشار مختلف جامعه در شهرهای دیگر پی گرفت و با سخنرانیهای پرشور خود مردم را بیدار و آگاه می ساخت.