فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

فصل پائیز: رویدادهای مهر

روز بازگشایی مدارس

اول مهر
قال علی (علیه السلام): ان العلم حیوه القلوب من الجهل و نور الابصار من العمی و قوه الابدان من الضعف(1)
علی (علیه السلام) فرمودند: به درستی که علم سبب زنده کردن دلها از نادانی و روشنایی بخشیدن چشمها از کوری (جهالت) و توان بخشیدن بدنها از ضعف است.
با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، همه ساله میلیونها دانش آموز به شوق آموختن دانش، روانه مدارس می شوند. در این میان، تلاش دانش آموزان خرد سال و ابتدایی بسیار تماشایی است. این تکاپو، جلوه زیبایی را به جامعه می بخشد، گویی که خونی تازه به رگهای حیات کشور اسلامی عزیزمان وارد شده است و این چنین، تجسم پرمعنایی از نسل آیند به اذهان خطور می کند.
نسل فردا باید آن چنان سازنده جلوه کند که در خور فردای نسل باشد. این نسل باید کوله بار تجربه و دانش نسل گذشته را ره توشه خود کند و دمادم بر میزان شعور و آگاهی خود بیفزاید.
برای سازندگی، هیچ راهی، اعم از انتقال فن آوری روز، وارد کردن متخصصان و مستشاران خارجی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و...، مناسبتر از توجه عمیق به امر مهم تعلیم و تربیت نمی باشد. سرمایه گذاری بر روی انسان، به معنای سرمایه گذاری بر روی مولد فن آوری است. اگر برای این سرمایه گذاری تدابیر لازم اندیشیده شود، به خودکفایی در فن آوری نو خواهیم رسید و میتوانیم نیازهای تخصصی ملل دیگر را نیز بر آورده کنیم. صاحبنظران، امر آموزش و پرورش را یک سرمایه گذاری افزوده می دانند، یعنی هزینه ای که صرف یک دانش آموز می شود، سودی چند برابر می دهد. اگر با این دیدگاه برای آموزش و پرورش برنامه ریزی کنیم، به نتیجه مثبت تری از تعلیم و تربیت خواهیم رسید.
آموزش و پرورش بطور مستقیم در تحول و پیشرفت سایر نهادهای اجتماعی نیز نقش بنیادی و زمنیه ساز دارد، این رو، ضعف یا قوت این نهاد در نهایت به ضعف یا پیشرفت سایر نهادهای اجتماعی منجر می شود.

نوآوری در آموزش و پرورش

رشد سریع جمعیت و بروز تحولات شگفت انگیز در زمینه علوم و فنون و تأثیر آن بر کلیه شؤون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... ایجاب می کند که مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی و پرورشی، نه تنها خود را با این پیشرفتها همگام و هماهنگ سازند، بلکه در برخی زمینه ها خود پیشتاز و عامل اصلاحات و تغییرات بنیادین در جامعه باشند.
امروزه، بیشتر جوامع برای جبران رکودهای گذشته و رفع موانع در روند پیشرفت کشور، نظام آموزشی خود را مورد تجدید نظر قرار می دهند و برای آن که از تکرار اشتباه و تحمل هزینه های سنگین جلوگیری کنند، از نتایج تحقیقات و تجارب علمی و فنی کشورهای دیگر در زمینه آموزش و پرورش ، به تناسب شرایط و نیازهای کشور خویش بهره می گیرند. بدیهی است که شتاب در پذیرفتن صرف روشها و نو آوریهای دیگران در نظام آموزش و پرورش، معقول نمی باشد، زیرا یکی از رسالتهای بسیار مهم این نظام، حفظ ارزشهای اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی،... جامعه است. امام خمینی (ره) در این ارتباط فرمودند:(2)
اکنون، بر معلمان متعهد و مسؤول دبستانی و دبیرستانی است که با کوشش خود جوانانی را تحویل دانشگاهها دهند که با آگاهی از انحرافات گذشته دانشگاه بر فرهنگ غنی و مستقل اسلامی ایران تکیه کنند و بر اساتید متعهد است... و جوانانی متعهد نسبت به مصالح کشور و آگاه به اهداف اسلام، تحویل جامعه دهند و مطمئن باشند که با این خدمت، استقلال و آزادی کامل میهن عزیزشان تضمین خواهد شد.
بنابراین پذیرش هر گونه نو آوری - از جمله فن آوری آموزشی - باید با مطالعه و دقت فراوان صورت گیرد. و در عمل نیز، باید تجارب ملل دیگر بتدریج وارد نظام آموزشی و پرورش شود تا شرایط و زمینه های لازم برای رشد دانش، فنون و فرهنگ ملی و بومی به وجود آید. چنین نگرشی، نظام آموزش و پرورش هر کشور را زنده و فعال نگه می دارد و سبب می شود که فن آوریهای مناسبی در نظام تعلیم و تربیت جامعه ظهور، و به تدریج شوکفا شود.