فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پرهیز از خشمگینی

امام صادق علیه السلام:
هر کس به پدر و مادرش با خشم بنگرد نمازش قبول نیست، اگر چه پدر و مادر نسبت به او ستم کرده باشند.(817)

نگاه کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نگاه کردن به چهره پدر و مادر عبادت است.(818)

بوسه زدن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
بوسه بر پدر و مادر عبادت است.(819)