فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

مهربانی

امام باقر علیه السلام:
هر کس این چهار خصلت را داشته باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد:
کسی که یتیم را پناه دهد؛
و به ضعیفان ترحم کند؛
و به پدر و مادرش مهربانی و با مملوکهای خود مدارا کند.(816)

پرهیز از خشمگینی

امام صادق علیه السلام:
هر کس به پدر و مادرش با خشم بنگرد نمازش قبول نیست، اگر چه پدر و مادر نسبت به او ستم کرده باشند.(817)

نگاه کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نگاه کردن به چهره پدر و مادر عبادت است.(818)