فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

خوش گفتاری

امام صادق علیه السلام:
درباره فرموده خداوند بزرگ که می فرماید: گفتاری بزرگوارانه با پدر و مادرت داشته باش.
یعنی اگر پدر و مادرت تو را هم کتک زدند، به آنان بگو: خداوند شما را بیامرزد.(815)

مهربانی

امام باقر علیه السلام:
هر کس این چهار خصلت را داشته باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد:
کسی که یتیم را پناه دهد؛
و به ضعیفان ترحم کند؛
و به پدر و مادرش مهربانی و با مملوکهای خود مدارا کند.(816)

پرهیز از خشمگینی

امام صادق علیه السلام:
هر کس به پدر و مادرش با خشم بنگرد نمازش قبول نیست، اگر چه پدر و مادر نسبت به او ستم کرده باشند.(817)