فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

بخشش

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
آیا می دانید چه بخششی در راه خدا برتر است؟
عرض کردند: خدا و پیامبرش می دانند.
حضرت فرمودند:
بخشش فرزند به پدر و مادر.(814)

خوش گفتاری

امام صادق علیه السلام:
درباره فرموده خداوند بزرگ که می فرماید: گفتاری بزرگوارانه با پدر و مادرت داشته باش.
یعنی اگر پدر و مادرت تو را هم کتک زدند، به آنان بگو: خداوند شما را بیامرزد.(815)

مهربانی

امام باقر علیه السلام:
هر کس این چهار خصلت را داشته باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد:
کسی که یتیم را پناه دهد؛
و به ضعیفان ترحم کند؛
و به پدر و مادرش مهربانی و با مملوکهای خود مدارا کند.(816)