فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

چهار. اخلاق فرزند نسبت به پدر و مادر

خرسند کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خرسندی خدا در گرو خرسندی پدر و مادر است. و خشم خدا در گرو خشم آنان است.(804)

نیکی کردن

امام صادق علیه السلام:
سه چیز است که همیشه باید آنها را انجام داد: یکی از آنها نیکی به پدر و مادر است چه نیک کردار باشند چه بدکردار.(805)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس نیکی به پدر و مادر و پیوند با خویشاوندان را برای من ضمانت کند، من نیز بسیاری مال و زیادی عمر و محبت در خانواده را برای او ضمانت می کنم.(806)