فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

توجه به جایگاه خواب

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
پسربچه با پسربچه، و پسربچه با دختربچه، و دختربچه با دختربچه وقتی به ده سالگی رسیدند نباید در یک رختخواب بخوابند.(797)

توجه به زمینه ها

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
همانا قلب نوجوان همچون زمین خالی است که هر چه در آن افشانده شود می پذیرد.(798)

استفاده از روش های مناسب

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
خردمند با ادب پند می پذیرد و چهارپایان جز با کتک پند نمی پذیرند.(799)