فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

توجه به دوره های هفت ساله

امام صادق علیه السلام:
پسر بچه هفت سال بازی کند و هفت سال قرآن فراگیرد و هفت سال چیزهای حلال و حرام را بیاموزد.(794)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
فرزند هفت سال آقا و سرور است و هفت سال بنده فرمانبردار و هفت سال وزیر و مشاور است.(795)
امام صادق علیه السلام:
فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار بازی کند، و هفت سال با آداب و روشهای مفید او را تربیت کن، و هفت سال همراه و ملازمش باش... .(796)

توجه به جایگاه خواب

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
پسربچه با پسربچه، و پسربچه با دختربچه، و دختربچه با دختربچه وقتی به ده سالگی رسیدند نباید در یک رختخواب بخوابند.(797)

توجه به زمینه ها

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
همانا قلب نوجوان همچون زمین خالی است که هر چه در آن افشانده شود می پذیرد.(798)