فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آموزش شنا و تیراندازی

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
به فرزندانتان شنا و تیراندازی را بیاموزید.(792)

ادب آموزی

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
کودک هفت سال تربیت و هفت سال ادب شود و هفت سال خدمت کند.(793)

توجه به دوره های هفت ساله

امام صادق علیه السلام:
پسر بچه هفت سال بازی کند و هفت سال قرآن فراگیرد و هفت سال چیزهای حلال و حرام را بیاموزد.(794)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
فرزند هفت سال آقا و سرور است و هفت سال بنده فرمانبردار و هفت سال وزیر و مشاور است.(795)
امام صادق علیه السلام:
فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار بازی کند، و هفت سال با آداب و روشهای مفید او را تربیت کن، و هفت سال همراه و ملازمش باش... .(796)