فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آموزش واجبات دینی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برخی کودکان را دیدند و فرمودند:
وای بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان!
عرض شد: ای پیامبر خدا از پدران مشرک آنان؟
حضرت فرمودند: نه، بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ یک از واجبات دینی را به آنان نمی آموزند، و اگر خود فرزندان آنها را یاد بگیرند، آنان را از این کار منع می کنند و تنها به این قانع هستند که فرزندانشان متاع ناچیزی از دنیا را به دست می آورند. من از این پدران بیزار و دورم و آنان نیز از من دورند.(791)

آموزش شنا و تیراندازی

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
به فرزندانتان شنا و تیراندازی را بیاموزید.(792)

ادب آموزی

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
کودک هفت سال تربیت و هفت سال ادب شود و هفت سال خدمت کند.(793)