فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

رعایت حقوق

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: از حقوق پسر بر پدر این است که به مادر او احترام گذارد، برای کودک نام خوب انتخاب کند، به او قرآن بیاموزد، وی را به پاکی پرورش دهد و به او شنا بیاموزد.
و از حقوق دختر بر پدر این است که به مادرش احترام بگذارد، برای او نام نیک انتخاب کند، به وی سوره نور را بیاموزد، ولی از آموزش سوره یوسف به او خودداری ورزد، و دختر را در بالکن خانه [که در معرض دید است ]جای ندهد، و در فرستادن وی به خانه شوهر عجله کند.(787)
امام صادق علیه السلام:
از حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است:
نام نیکو گذاشتن، نوشتن را به وی یاد دادن و در هنگام بالغ شدن، او را به ازدواج در آوردن.(788)

آموزش نماز

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
نماز را به کودکانتان یاد(789) دهید.(790)

آموزش واجبات دینی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برخی کودکان را دیدند و فرمودند:
وای بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان!
عرض شد: ای پیامبر خدا از پدران مشرک آنان؟
حضرت فرمودند: نه، بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ یک از واجبات دینی را به آنان نمی آموزند، و اگر خود فرزندان آنها را یاد بگیرند، آنان را از این کار منع می کنند و تنها به این قانع هستند که فرزندانشان متاع ناچیزی از دنیا را به دست می آورند. من از این پدران بیزار و دورم و آنان نیز از من دورند.(791)