فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

محبت و دوست داشتن

امام صادق علیه السلام:
حضرت موسی بن عمران علیه السلام عرض کرد: خدایا! کدام یک از اعمال نزد تو برتر است؟
خدا به او فرمود: محبت به کودکان و دوست داشتن آنان، زیرا فطرت آنان بر توحید من است و من گروه کودکان را با رحمت خودم وارد بهشت خودم می کنم.(772)
امام صادق علیه السلام:
خداوند به خاطر علاقه شدید بنده به فرزندش او را مورد رحمت خود قرار می دهد.(773)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
کودکان را دوست داشته باشید و به آنان مهربانی کنید.(774)

بوسه زدن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
فرزندانتان را ببوسید، زیرا در برابر هر بوسه ای درجه ای در بهشت برای شماست.(775)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مردی نگاه کردند که دارای دو پسر بود و آن مرد یکی از پسرانش را بوسید و دیگری را نبوسید.
حضرت به او فرمودند:
چرا به طور مساوی با آنان رفتار نمی کنی؟(776)

رعایت عدالت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
عدالت را بین فرزندانتان رعایت کنید، همانگونه که شما نیز دوست دارید در نیکی و لطف به خودتان عدالت رعایت شود.(777)