فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

عمل به وعده ها

امام کاظم علیه السلام:
چون به کودکان وعده ای دادید به آن عمل کنید، زیرا کودکان، شما را روزی دهنده خود می پندارند. و خداوند برای هیچ چیز همچون زنان و کودکان خشمگین نمی شود.(769)

نیکی کردن

امام صادق علیه السلام:
نیکی کردن مرد به فرزندش نیکی کردن به پدر و مادر خویش است.(770)
امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزندشان را بر نیکی آن دو کمک می کنند.(771)

محبت و دوست داشتن

امام صادق علیه السلام:
حضرت موسی بن عمران علیه السلام عرض کرد: خدایا! کدام یک از اعمال نزد تو برتر است؟
خدا به او فرمود: محبت به کودکان و دوست داشتن آنان، زیرا فطرت آنان بر توحید من است و من گروه کودکان را با رحمت خودم وارد بهشت خودم می کنم.(772)
امام صادق علیه السلام:
خداوند به خاطر علاقه شدید بنده به فرزندش او را مورد رحمت خود قرار می دهد.(773)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
کودکان را دوست داشته باشید و به آنان مهربانی کنید.(774)