فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

مهربانی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس با خردسالان ما مهربانی نکند، و به بزرگسالانمان احترام نگذارد، از ما نیست.(768)

عمل به وعده ها

امام کاظم علیه السلام:
چون به کودکان وعده ای دادید به آن عمل کنید، زیرا کودکان، شما را روزی دهنده خود می پندارند. و خداوند برای هیچ چیز همچون زنان و کودکان خشمگین نمی شود.(769)

نیکی کردن

امام صادق علیه السلام:
نیکی کردن مرد به فرزندش نیکی کردن به پدر و مادر خویش است.(770)
امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزندشان را بر نیکی آن دو کمک می کنند.(771)