فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

قرآن آموختن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند پاداشی برای او می نویسد.
و هرکس فرزندش را خوشحال کند، خداوند او را در روز قیامت خوشحال می کند.
و هر کس به فرزندش قرآن بیاموزد، از پدر و مادرش دعوت می شود و بر آنان دو خلعت زیبا می پوشانند به طوری که چهره های اهل بهشت از نور آنان می درخشند.(766)

خوشحال کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هرگاه پدر به فرزندش نگاه و او را خوشحال کند پدر پاداش آزاد کردن بنده ای را دارد.(767)

مهربانی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس با خردسالان ما مهربانی نکند، و به بزرگسالانمان احترام نگذارد، از ما نیست.(768)