فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سه. اخلاق پدر و مادر نسبت به فرزند

آموزش توحید و اخلاق

امام سجاد علیه السلام:
پدر در سرپرستی فرزندش مسوولیت دارد که او را با اخلاق پسندیده پرورش دهد و به سوی پروردگارش راهنمایی کند.(765)

قرآن آموختن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند پاداشی برای او می نویسد.
و هرکس فرزندش را خوشحال کند، خداوند او را در روز قیامت خوشحال می کند.
و هر کس به فرزندش قرآن بیاموزد، از پدر و مادرش دعوت می شود و بر آنان دو خلعت زیبا می پوشانند به طوری که چهره های اهل بهشت از نور آنان می درخشند.(766)