فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

صدا کردن یکدیگر با بهترین نامها

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
سه چیز است که دوستی مسلمان با مسلمان دیگر را خالص می کند:
با گشاده رویی با او برخورد کند؛
هنگان نشستن در کنار او برایش جا باز کند؛
و به بهترین نامی که دوست دارد او را صدا زند.(764)

سه. اخلاق پدر و مادر نسبت به فرزند

آموزش توحید و اخلاق

امام سجاد علیه السلام:
پدر در سرپرستی فرزندش مسوولیت دارد که او را با اخلاق پسندیده پرورش دهد و به سوی پروردگارش راهنمایی کند.(765)