فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ناشکری نکردن

امام صادق علیه السلام:
هر زنی که به شوهرش بگوید: هرگز من از تو خیری ندیدم، [ثواب ] اعمالش از بین می رود.(742)

لجبازی نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین زنانتان زنی است که سازگار و بدترین آنان زنی است که لجباز باشد.(743)

اذیت نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
زنی که شوهرش را اذیت کند خداوند نماز و کار نیک زن را قبول نمی کند تا اینکه به مرد کمک نماید و او را راضی کند، اگر چه این زن تمام عمر را روزه بگیرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد نماید و اموالش را در راه خدا انفاق کند. و این زن نخستین کسی است که وارد جهنم می شود.
سپس حضرت فرمودند:
مرد نیز چنین عذابی دارد اگر زنش را اذیت و به او ستم کند.(744)