فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

محبت کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
حق مرد بر زن این است که به شوهرش دوستی و محبت و مهربانی کند و از خشم او دوری نماید و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد و به پیمانها و وعده های وی وفادار باشد... .(741)

ناشکری نکردن

امام صادق علیه السلام:
هر زنی که به شوهرش بگوید: هرگز من از تو خیری ندیدم، [ثواب ] اعمالش از بین می رود.(742)

لجبازی نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین زنانتان زنی است که سازگار و بدترین آنان زنی است که لجباز باشد.(743)