فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تمکین در امور زناشویی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین زنان شما زنی است که در خلوت، خود را در اختیار خواسته های شوهرش بگذارد و با زنیت و آراستگی شوهرپسند با وی آمیزش کند.(739)

جلب رضایت

امام باقر علیه السلام:
برای زن هیچ شفاعتی در پیشگاه پروردگارش به اندازه رضایت شوهرش سودمندتر نیست.(740)

محبت کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
حق مرد بر زن این است که به شوهرش دوستی و محبت و مهربانی کند و از خشم او دوری نماید و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد و به پیمانها و وعده های وی وفادار باشد... .(741)