فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تهمت زدن

امام صادق علیه السلام:
به همسران خود تهمت نزنید و نسبت ناروا ندهید، زیرا در این کار برای شما پشیمانی و عقوبت سختی خواهد بود.(732)

سختگیری نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بدانید خدای بزرگ [و پیغمبرش ] از کسی که زنش را زیر فشار می گذارد تا مهرش را ببخشد که مرد او را طلاق دهد، بیزار است.(733)

خوابیدن در خانه خود

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
جوانمردانه نیست که مردی در شهر خود و خانواده اش باشد، ولی در غیر خانه خود بخوابد.(734)