فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

خوش بینی و خوش گمانی

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
از غیرت ورزی بی جهت دوری کن، زیرا این کار فرد خوب و صالح را به سوی زشتی و فساد می کشاند، و فرد پاکدامن را به سوی شک و گناه متمایل می سازد.(731)

تهمت زدن

امام صادق علیه السلام:
به همسران خود تهمت نزنید و نسبت ناروا ندهید، زیرا در این کار برای شما پشیمانی و عقوبت سختی خواهد بود.(732)

سختگیری نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بدانید خدای بزرگ [و پیغمبرش ] از کسی که زنش را زیر فشار می گذارد تا مهرش را ببخشد که مرد او را طلاق دهد، بیزار است.(733)