فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

عفت مرد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نسبت به زنان دیگران عفت داشته باشید، تا دیگران نیز نسبت به زنان شما عفت داشته باشند.(726)

مراقبت از حجاب و عفت زن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خداوند بینی آن مومنی را که غیرت [ناموس ] ندارد به خاک می مالد.(727)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
زن دلبر است، هر کس او را گرفت باید بپوشاند [و عفت وی را در برابر دیگران حفظ کند.(728)]

تأمین وسیله گرم کننده

امام رضا علیه السلام:
سزاوار است که مومن در زمستان از خوراک خانواده اش کم کند و بر چوب و زغال و وسیله گرم کننده آنها بیفزاید.(729)