فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

نظافت و آرایش

امام باقر علیه السلام:
همان گونه که مردان دوست دارند زینت را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت را در شوهرانشان ببینند.(723)
راوی می گوید: امام کاظم علیه السلام خود را با حنا آراسته بود. به حضرت عرض کردم: فدایتان شوم! آیا شما هم حنا می زنید؟
حضرت فرمودند:
آری، زیرا آراستگی شوهر موجب عفت زیاد همسرش می شود، و بی عفتی زنان به خاطر ناآراستگی شوهرانشان بوده است.
سپس حضرت فرمودند: آیا تو دوست داری که زنت بدون آرایش باشد؟
عرض کردم: نه.
حضرت فرمودند: زنت نیز اینچنین است.(724)
امام رضا علیه السلام:
برای مرد سزاوار نیست که عطر زدن و خوشبویی در هر روز را ترک کند.(725)

عفت مرد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
نسبت به زنان دیگران عفت داشته باشید، تا دیگران نیز نسبت به زنان شما عفت داشته باشند.(726)

مراقبت از حجاب و عفت زن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
خداوند بینی آن مومنی را که غیرت [ناموس ] ندارد به خاک می مالد.(727)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
زن دلبر است، هر کس او را گرفت باید بپوشاند [و عفت وی را در برابر دیگران حفظ کند.(728)]