فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

هدیه آوردن

امام صادق علیه السلام:
هرگاه یکی از شما به مسافرت رود و سپس از سفر برگردد، برای خانواده خود به اندازه ای که توانایی دارد هدیه ای بیاورد.(721)

میوه خریدن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
در روزهای جمعه برای خانواده خود میوه بخرید تا با آمدن روز جمعه خوشحال شوند.(722)

نظافت و آرایش

امام باقر علیه السلام:
همان گونه که مردان دوست دارند زینت را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت را در شوهرانشان ببینند.(723)
راوی می گوید: امام کاظم علیه السلام خود را با حنا آراسته بود. به حضرت عرض کردم: فدایتان شوم! آیا شما هم حنا می زنید؟
حضرت فرمودند:
آری، زیرا آراستگی شوهر موجب عفت زیاد همسرش می شود، و بی عفتی زنان به خاطر ناآراستگی شوهرانشان بوده است.
سپس حضرت فرمودند: آیا تو دوست داری که زنت بدون آرایش باشد؟
عرض کردم: نه.
حضرت فرمودند: زنت نیز اینچنین است.(724)
امام رضا علیه السلام:
برای مرد سزاوار نیست که عطر زدن و خوشبویی در هر روز را ترک کند.(725)