فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تأمین مخارج و نیازهای اقتصادی

امام رضا علیه السلام:
کسی که از راه حلال برای تأمین رفاه خانواده اش تلاش می کند، همانند مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند.(713)
امام رضا علیه السلام:
برای مرد شایسته است که در زندگی خانواده اش گشایش و توسعه دهد، تا اعضای خانواده مرگ او را آرزو نکنند.(714)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس به حقوق خانواده خود رسیدگی نکند، ملعون است و معلون.(715)
امام صادق علیه السلام:
برای انسان همین گناه بس باشد که حقوق خانواده اش را ضایع کند و به آنها رسیدگی نکند.(716)
امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
کسی که در زندگانیش میانه روی کند خداوند او را روزی می دهد، و کسی که ریخت و پاش کند خداوند او را [از روزی ]محروم می کند.(717)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس به بازار رود و هدیه ای برای خانواده اش خریداری کند، پاداش او مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه می برد. وقتی که هدیه را به منزل برد اول به دختران بدهد، زیرا کسی که دخترش را خوشحال کند مانند کسی است که یک بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است، و هر کس با دادن هدیه چشم پسری را روشن کند گویا از ترس خدا گریه کرده است و هر کس از ترس خدا بگرید خداوند او را داخل بهشت کند.(718)
امام سجاد علیه السلام:
برای من به بازار رفتن و خرید چند درهم گوشت برای خانواده ام که میل به گوشت دارند، از بنده آزاد کردن دوست داشتنی تر است.(719)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
مومن طبق میل خانواده اش غذا می خورد... .(720)

هدیه آوردن

امام صادق علیه السلام:
هرگاه یکی از شما به مسافرت رود و سپس از سفر برگردد، برای خانواده خود به اندازه ای که توانایی دارد هدیه ای بیاورد.(721)

میوه خریدن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
در روزهای جمعه برای خانواده خود میوه بخرید تا با آمدن روز جمعه خوشحال شوند.(722)