فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

قهر نکردن بیش از سه روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
قهر کردن نباید بیش از سه روز باشد.(709)

توجه به تواناییهای زن

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
زن را به کاری که بیش از طاقت اوست و با وی سازگار نیست دستور نده....(710)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
...زنان امانت الهی در دست شما هستند، به آنان زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید.(711)

کمک کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هرکس از خدمت به خانواده اش روی برنتابد و شکایت نکند، این کار کفاره گناهان بزرگ و خاموش کننده خشم الهی و مهریه حورالعین و زیادکننده حسنات و درجات اوست.(712)