فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

بردباری

امام صادق از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
کسی که بداخلاقی زن را به امید ثواب آن تحمل کند، خداوند ثواب شکرکنندگان را به او عطا می کند.(702)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر مردی که کج خلقی زنش را تحمل کند، خداوند به او همان پاداشی را می دهد که به حضرت داود برای صبرش بر بلا عطا فرمود.
و هر زنی که کج خلقی مردش را تحمل کند، خداوند به او ثواب آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون را عطا فرماید.(703)

احترام گذاشتن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس زن بگیرد باید به او احترام بگذارد.(704)

کتک زدن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس به صورت زنش سیلی بزند، خداوند به مالک آتشیان جهنم دستور می دهد تا هفتاد سیلی به صورت او بزند.(705)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
چگونه یکی از شما همسرش را می زند و سپس او را در آغوش خود می گیرد؟!(706)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
من در شگفتم از مردی که همسرش را کتک می زند، در صورتی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است... .(707)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر مردی که همسرش را بیش از سه بار در عمرش بزند، خداوند او را میان تمام مردم محشر چنان رسوا می کند که اولین و آخرین آنان به وی بنگرند.(708)