فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سازگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :
زن برای شوهر خود دلیر و معشوق است، پس هر کس زن گرفت باید با او سازگاری داشته باشد و از او مواظبت نماید و او را نوازش کند.(701)

بردباری

امام صادق از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
کسی که بداخلاقی زن را به امید ثواب آن تحمل کند، خداوند ثواب شکرکنندگان را به او عطا می کند.(702)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر مردی که کج خلقی زنش را تحمل کند، خداوند به او همان پاداشی را می دهد که به حضرت داود برای صبرش بر بلا عطا فرمود.
و هر زنی که کج خلقی مردش را تحمل کند، خداوند به او ثواب آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون را عطا فرماید.(703)

احترام گذاشتن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر کس زن بگیرد باید به او احترام بگذارد.(704)