فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

اظهار محبت و دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر بنده ای که ایمانش به خدا بیشتر باشد، به همسرش بیشتر اظهار علاقه و محبت می کند.(696)
امام صادق علیه السلام:
هر کس دوستی اش نسبت به ما، خاندان عصمت و طهارت بیشتر باشد، به همسرش بیشتر دوستی می کند.(697)
امام صادق علیه السلام:
... تمام هم و غم زن به سوی مرد معطوف است، پس همسران خود را دوست بدارید و به آنان محبت کنید.(698)
امام صادق علیه السلام:
کسی را که دوست داری به او بگو، زیرا این اظهار دوستی، عشق و علاقه شما را نسبت به هم افزونتر و مستحکمتر می کند.(699)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
گفتار شوهر به همسرش من تو را دوست دارم، هرگز از قلب زن بیرون رفتنی نیست.(700)

سازگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :
زن برای شوهر خود دلیر و معشوق است، پس هر کس زن گرفت باید با او سازگاری داشته باشد و از او مواظبت نماید و او را نوازش کند.(701)

بردباری

امام صادق از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
کسی که بداخلاقی زن را به امید ثواب آن تحمل کند، خداوند ثواب شکرکنندگان را به او عطا می کند.(702)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
هر مردی که کج خلقی زنش را تحمل کند، خداوند به او همان پاداشی را می دهد که به حضرت داود برای صبرش بر بلا عطا فرمود.
و هر زنی که کج خلقی مردش را تحمل کند، خداوند به او ثواب آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون را عطا فرماید.(703)