فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آزار نرساندن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
با زنان مهربانی کنید و دلهایشان را به دست آورید تا با شما همراهی کنند و آنان را مجبور و خشمگین نکنید.(691)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند، و بر آنان رحم کنند و خانواده خود را نوازش دهند و به آنان آزار نرسانند.(692)

توهین نکردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
برادرم جبرئیل به من خبر می داد و همواره سفارش زنان را می کرد تا آنجا که گمان کردم برای شوهر جایز نیست به زنش حتی اف هم بگوید.(693)

خوش گفتاری

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
با زنان خوش گفتار باشید، تا ایشان نیز خوش رفتار باشند.(694)
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام:
به زیبایی و نیکی سخن گویید تا به زیبایی و نیکی پاسخ آن را بشنوید.(695)