فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پیوست: اخلاق خانواده

یک. اخلاق مرد نسبت به زن

تعلیم و تربیت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
پیش از آنکه زنان به زشتی فرمانتان دهند، شما آنان را به کار نیک نصیحت کنید.(680)
امام صادق علیه السلام:
زنان را با محبت علی علیه السلام پرورش دهید و بگذارید آنان پاکدل باقی بمانند.(681)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
حق زن بر مرد این است که او را سیر کند، لباس بپوشاند، نماز و روزه و زکات را - اگر در مال زن حق زکاتی است - به او یاد دهد، و زن نیز در این کارها با او مخالفت نورزد.(682)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
به زنان ریسندگی و سوره نور را بیاموزید.(683)