فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

زیورآلات ساخته شده به دست کفار

9. زیورآلاتی که شخص کافر می سازد، اگر یقین به تماس رطوبت کافی با آنها نباشد، محکوم به طهارت هستند. و در صورت یقین به تماس، شستن و تطهیر آنها واجب است و در نتیجه ظاهرشان پاک می شوند، ولی باطنشان بر نجاست خود باقی می مانند؛ چنانچه قبل از ذوب شدن، نجس شده باشند.(630)
10. آیا الکل صنعتی که در انواع ادکلنها و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود، پاک است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ الکل صنعتی پاک است، مگر آنکه یقین به نجاست آن پیدا شود.(631)
11. عطرها و ادکلنهایی که از خارجه می آورند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد، پاک است. و خرید و فروش ادکلنها و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد... .(632)

پنج. محارم

چون در احکام پیشین از محرم و نامحرم سخن به میان آمد، و از سوی دیگر ازدواج و پیوند زناشویی موجب محرمیت سببی زن و شوهر نسبت به برخی از خویشاوندان و فامیلهای یکدیگر می شود، از این رو احکام و مسائل محارم در اینجا ذکر می شود:

أ. تعریف محارم

محارم کسانی هستند که ازدواج آنان با یکدیگر حرام است و صحیح نیست و زناشویی میان آنها واقع نمی شود.(633)