فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

چهار. احکام زینت و آرایش

1. در صورتی که شوهر خواستار تمیزی و آرایش کردن زن خود باشد، بر زن واجب است که این کار را انجام دهد، به شرط آن که در برابر مردان نامحرم آنها را بپوشاند.(622)
2. عطر زدن زن در صورتی که مرد نامحرم بوی آن را استشمام کند اشکال ندارد، ولی اگر موجب مفسده و تحریک غریزه جنسی باشد، جایز نیست.(623)
3. زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است. و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند، ولی زینت کردن به طلا برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.(624)
4. سوال: آیا استفاده از لوازم زینتی و مواد آرایشی در نماز اشکال دارد؟
جواب: برای زن در نماز مستحب است که خود را با زیورآلات زینت کند. و استفاده از مواد آرایشی اشکال ندارد، ولی برای وضو باید چیزهایی مانند لاک ناخن که مانع رسیدن آب به اعضای وضوست و یا موادی که مانع بین پیشانی و مهر نماز است برطرف شوند.(625)
5. سوال: اگر گردنبند و یا لباسی عکس حیوان کامل یا عکس صورت انسان داشته باشد، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟
جواب: نماز باطل نمی شود، ولی پوشیدن لباس و یا به دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، در نماز مکروه است.(626)
6. به دست کردن انگشتر عقیق برای زن و مرد و گذاشتن گردنبند برای زن در هنگام نماز مستحب است.(627)
7. سوال: آیا استفاده از انگشتر، گردنبند و لوازم زینتی دیگری که نام خداوند بر آنها نوشته شده است، اشکال دارد؟
جواب: اشکالی ندارد، ولی رساندن جایی از بدن به نام خداوند متعال، به هر زبانی که نوشته شده باشد، بدون وضو حرام است.(628)
8. اگر گردنبندی منقش به آرم جمهوری اسلامی باشد، در این صورت می توان از آن استفاده نموده، به گردن آویخت و به آن دست زد؟
باسمه تعالی؛ استفاده از آن مانع ندارد، ولی بنابر احتیاط بدون طهارت آن را مس نکنند.(629)

زیورآلات ساخته شده به دست کفار

9. زیورآلاتی که شخص کافر می سازد، اگر یقین به تماس رطوبت کافی با آنها نباشد، محکوم به طهارت هستند. و در صورت یقین به تماس، شستن و تطهیر آنها واجب است و در نتیجه ظاهرشان پاک می شوند، ولی باطنشان بر نجاست خود باقی می مانند؛ چنانچه قبل از ذوب شدن، نجس شده باشند.(630)
10. آیا الکل صنعتی که در انواع ادکلنها و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود، پاک است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ الکل صنعتی پاک است، مگر آنکه یقین به نجاست آن پیدا شود.(631)
11. عطرها و ادکلنهایی که از خارجه می آورند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد، پاک است. و خرید و فروش ادکلنها و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد... .(632)

پنج. محارم

چون در احکام پیشین از محرم و نامحرم سخن به میان آمد، و از سوی دیگر ازدواج و پیوند زناشویی موجب محرمیت سببی زن و شوهر نسبت به برخی از خویشاوندان و فامیلهای یکدیگر می شود، از این رو احکام و مسائل محارم در اینجا ذکر می شود: