فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پوشاندن زیر چانه

آیا استفاده از مقنعه یا روسری که زیر چانه را نمایان می کند، از نظر رعایت حجاب بلامانع است؟
باسمه تعالی؛ لازم است زیر چانه را از نامحرم بپوشاند.(592)

پوشاندن پا

نمایان بودن روی پا، کف پا، پاشنه پا در زنها آیا شرعا جایز است؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست.(593)
حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست و برای این منظور پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می کند، و اصولا چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم باید رعایت شود؟
باسمه تعالی؛ واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دستها تا مچ از نامحرم پوشیده شود، و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است، و از لباسهایی که توجه نامحرم را جلب می کند باید اجتناب شود.(594)

دو. احکام نگاه و تماس