فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

فصل هفتم : مسائل اجتماعی خانواده

یک. احکام پوشش

اختصارا باید گفت رعایت احکام پوشش و حجاب ریشه های عقیدتی و زمینه های اخلاقی دارد.
آنان که الله را محبوب و معبود خویش برگزیده اند و به سوی او در حال حرکتند و به این شناخت و آگاهی دست یافته اند که در حرکت های خود نه سنگ راه دیگران باشند و نه دیگران سنگ راه آنان، احکام پوشش و حجاب را محدودیت نمی دانند، بلکه آن را مصونیت در برابر راهزنان طریق محبوب می بینند. و آنان که می خواهند در راه محبوب حرکت کنند، باید افزون بر سعی و تلاش، در حرکت هایشان سرعت(579) نیز داشته باشند، و در سرعت باید خود را از کوچکترین لغزشها مصون بدارند. و این مصونیت با چنین ریشه ها و زمینه هاست که رعایت هرچه بیشتر احکام پوشش و حجاب را ایجاب می کند.
سخنی از حضرت امام خمینی قدس سرّه
آنها که قیام کردند همین زنهای محجوبه جنوب شهر بودند و آنها که تربیت آریامهری داشتند ابدا در این مورد دخالت نداشتند... تجربه کنونی نشان داده که زنان بیش از پیش، آزادی خود را در پوششی که اسلام می گوید یافته اند.

أ. مقدار پوشش در نماز

1. مرد باید در حال نماز - اگر چه کسی او را نمی بیند - عورتین خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.(580)
2. زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ و پاها تا مچ لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایینتر از مچ را هم بپوشاند.(581)