فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

پرداخت فطریه برای فرزندانی که دارای عیال و اولاد بوده و جدا از پدر زندگی می کنند، در صورتی که شب عید فطر در منزل پدر باشند، باز غیر از پرداخت فطریه به وسیله پدر برای اولاد و عیالش واجب است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ در صورتی که پیش از غروب روز آخر ماه رمضان بر منزل پدر وارد شوند و جزء عائله نان خور او محسوب شوند، فطریه شان بر عهده پدر است.(482)
کسی که در شب عید فطر زکات فطره اش را کنار گذاشته است، آیا پرداخت فطریه به هنگام جمع آوری زکات فطره در نماز عید فطر غیر از پولی که کنار گذاشته بود کفایت می کند؟ یا باید همان پول کنار گذاشته شده در شب عید فطر را بپردازد؟
باسمه تعالی؛ همان را بدهد.(483)

فصل ششم : مسائل عبادی خانواده

یک. احکام نماز