فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

تأمین معاش پدر و مادر

در چه صورت تأمین معاش پدر و مادر بر فرزند واجب است و اطاعت از آنها تا چه حدی لازم است؟
باسمه تعالی؛ اگر پدر و مادر نتوانند معاش خود را تأمین کنند بر فرزند واجب است نفقه آنها را بدهد. و لازم است اولاد کاری که موجب اذیت والدین باشد انجام ندهد و بهتر است به صلاح اندیشی های آنان احترام بگذارند.

سه. هدیه دادن به خویشاوندان

1. هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است. آنان کسانی هستند که خداوند بزرگ دستور اکید به رابطه با آنان را داده و نهی شدید از قطع رابطه با آنان را کرده است... و شایسته تر به این کار پدر و مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان را داده است ... و از همه سزاوارتر مادر است که نیکی به او و رابطه با وی بیشتر از پدر تاکید شده است... .(393)
2. برتری دادن برخی فرزندان بر برخی دیگر در هدیه دادن جایز است، ولی کراهت دارد. و چه بسا اگر موجب فتنه انگیزی و دشمنی و کینه مفسده آور باشد حرام شود، همان گونه ممکن است اگر مفسده ای نداشته و برای برخی فرزندان خصوصیتی باشد که رعایت آن اولویت دارد، این برتری دادن چه بسا ترجیح داشته باشد.(394)

چهار. احکام خمس