فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

پرداخت نفقه به صورت پول نقد

10. اگر زن و شوهر بر پرداخت نفقه به صورت پول نقد و قیمت غذا و خورش توافق کنند و زن آن را بگیرد مالکش می شود. و آنچه به عنوان نفقه بر مرد واجب بوده است ساقط می شود، ولی هیچ کدام حق ندارد دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند.(383)

ه. صرفه جویی در نفقه

11. اگر شوهر مخارج چند روز مثلا یک هفته یا یک ماه را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود مصرف نکند، به این صورت که از جای دیگری - غیر از نفقه - مصرف کند یا کسی مخارج او را بدهد و یا زن با صرفه جویی، مقداری که از نفقه را پس انداز کند، آنچه از نفقه زیاد می آید متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد... .(384)
یادسپاری
کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.(385)

استفتائات

پرداخت نفقه و درآمد داشتن زن
در صورتی که زن درآمد مکفی داشته باشد، آیا شوهر می تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟
باسمه تعالی؛ نفقه زن بر شوهر واجب است گر چه زن درآمد کافی داشته باشد.(386)
کسب حرام همسر
فرزند یا همسری که پدر یا همسرشان کسب حرام دارد یا خمس مالشان را نمی پردازند، چه تکلیفی دارند؟ چه از نظر خوردن و آشامیدن و چه از نظر نماز و روزه؟
باسمه تعالی؛ اگر چیزی که مورد استفاده فرزند یا همسر می باشد علم به حرام بودن آن ندارند تصرف جایز است، و اگر علم به حرام بودن دارند تصرف جایز نیست.(387)