فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ارتباط با پدر و مادر مخالف اسلام و انقلاب

14. اگر پدر یا مادر نسبت به اسلام و مقدسات آن مخالف باشند، ارتباط فرزند با آنها باید چگونه باشد؟
بسمه تعالی؛ قطع رحم(365) نکنند و با احترام در ارشاد و راهنمایی آنان کوشش نمایند.(366)
15. فرزند پدری هستم که هیچ گونه اعتقادی به خدا و پیغمبر و معاد ندارد و مسلما نماز هم نمی خواند، بلکه در مواردی توهین به آستان قدس خدا و پیامبر می کند و با انقلاب فوق العاده بد است.
اخلاق خانوادگی او - به خاطر اینکه مادرم و خواهرم و برادرانم همه معتقد به مبانی مذهبی هستند - فوق العاده تند و به دور از عواطف پدری است. من تا آنجا که توانستم با محبت و رفتار ملایم با پدرم صحبت کرده و او را از روشی که در مقابل خدا و پیامبر و در مقابل خانواده پیش گرفته است، نهی کرده ام، اما محبت و طبع ملایم هم در او کارگر نیست و اکنون وضع خانواده آشفته و هر روز دعوا و ناسزاگویی از طرف پدرم در خانواده شدیدتر شده و من هم با پدرم دعوا کرده و از او قهر نموده ام. البته متذکر می شوم که من ازدواج کرده و در منزل همسرم زندگی می کنم و شوهرم گفته است که راضی نیستم دیگر به خانه پدر و مادرت بروی. حال از امام عزیز می خواهم تکلیف این جانب را نسبت به پدرم که کافر به همه چیز است روشن کند؟
بسمه تعالی؛ از قطع رحم اجتناب کنید و حتی المقدور در هدایت او کوشش کنید.(367)
16. آیا انسان می تواند از نظر شرعی با خویشاوندانی که بی تقوا و بی نماز و ضدانقلابند از قبیل پدر، مادر، خواهر و غیره قطع رحم نماید؟
بسمه تعالی؛ قطع رحم جایز نیست، ولی باید آنها را با مراعات موازین، امر به معروف و نهی از منکر نمایید.(368)
17. اگر ارحام انسان مرتکب فسق علنی شوند به طوری که معاشرت با آنها انسان را نیز در معرض گناه قرار دهد، آیا باز هم معاشرت با آنان واجب است؟
بسمه تعالی؛ باید سعی کند در گناه واقع نشود، بلکه آنان را ارشاد نماید.(369)
نکته
امام باقر علیه السلام می فرمایند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
خیری که بسیار زود ثواب داده می شود صله رحم است.(370)

فصل پنجم: اقتصاد خانواده

یک. نفقه مخارج زن