فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

لزوم احترام به پدر و مادر

10 این جانب پدری دارم که خوش اخلاق نیست و مغرور و خودپرور می باشد، در حق خانواده خود ظلم روا می دارد و من از وقتی که به سن تکلیف رسیده ام در حال مبارزه با پدرم هستم، اگر جوابش را همان موقع در حضور دیگران بدهم که کار نادرست و ناشایست انجام داده ام، و اگر تنها با پدرم صحبت نمایم حرفم را قبول نمی کند و می گوید در مقابل پدرت درشتی نکن، خلاصه نمی دانم چه کنم؟ آیا شما صلاح می دانید که من این صحبتها را بنمایم یا نه؟
بسمه تعالی؛ حفظ احترام والدین و مراعات ادب در صحبت با آنان لازم است، و در موارد لزوم امر به معروف و نهی از منکر، اگر مأیوس از تأثیر باشید تکلیف ساقط است.(361)

انجام مستحبات و آزرده نشدن پدر و مادر

11. آیا برای فرزند دختر یا پسر در انجام مستحبات و شرکت در مراسم شعائر اسلامی و رضایت والدین شرط است؟
بسمه تعالی؛ رضایت والدین در امور مذکور لازم نیست، ولی نباید موجب اذیت آنها شوند.(362)

پاسدار شدن دختران

12. دختری هستم که علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب در سپاه پاسداران وارد شوم ولی پدرم موافقت نمی کند. خواهشمندم حکم شرعی را بیان فرمایید؟
بسمه تعالی؛ پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظایف شرعیه مانع ندارد، ولی شما مراعات رضایت پدرتان را بکنید.(363)