فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ولایت پدر

2. ولایت مرد در خانواده از نظر شرع مقدس چه چیزهایی است؟
بسمه تعالی؛ ولایت پدر بر اولادش می باشد تا حد بلوغ و رشد، و در ازدواج دختر باکره، اجازه پدر معتبر است.(353)
3. سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد حرام است، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.(354)
4. روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود جایز نیست، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولی او را از گرفته روزه مستحبی جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که روز نگیرد.(355)
5. اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر، او را نهی کند، باید افطار نماید.(356)
6. اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد، قسم او بعید نیست صحیح باشد، لکن نباید احتیاط را ترک کند.(357)
7. اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، قسم او صحیح نیست.(358)
8. هرگاه فرزندی نذر کند - اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد - باید به آن نذر عمل کند.(359)
9. بنابر احتیاط هنگامی که پدر در کنار همسرش است، فرزند نباید بر پدر وارد شود، مگر این که اجازه بگیرد.(360)

لزوم احترام به پدر و مادر

10 این جانب پدری دارم که خوش اخلاق نیست و مغرور و خودپرور می باشد، در حق خانواده خود ظلم روا می دارد و من از وقتی که به سن تکلیف رسیده ام در حال مبارزه با پدرم هستم، اگر جوابش را همان موقع در حضور دیگران بدهم که کار نادرست و ناشایست انجام داده ام، و اگر تنها با پدرم صحبت نمایم حرفم را قبول نمی کند و می گوید در مقابل پدرت درشتی نکن، خلاصه نمی دانم چه کنم؟ آیا شما صلاح می دانید که من این صحبتها را بنمایم یا نه؟
بسمه تعالی؛ حفظ احترام والدین و مراعات ادب در صحبت با آنان لازم است، و در موارد لزوم امر به معروف و نهی از منکر، اگر مأیوس از تأثیر باشید تکلیف ساقط است.(361)

انجام مستحبات و آزرده نشدن پدر و مادر

11. آیا برای فرزند دختر یا پسر در انجام مستحبات و شرکت در مراسم شعائر اسلامی و رضایت والدین شرط است؟
بسمه تعالی؛ رضایت والدین در امور مذکور لازم نیست، ولی نباید موجب اذیت آنها شوند.(362)