فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

چهار. حقوق پدر و مادر و وظایف فرزندان

و وصینا الانسان بوالدیه احساناً.
آدمی را سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند.(351)
برخی از حقوق پدر و مادر و وظایف فرزند عبارتند از:

حدود اطاعت از پدر و مادر

1. اطاعت پدر و مادر تا چه حد بر فرزند لازم است، و آیا اجداد و جدات هم حکم پدر و مادر را دارند؟
بسمه تعالی؛ در اموری که انجام آن موجب ناراحتی آنهاست، از حیث شفقت پدر و مادری اطاعت شود و فرقی بین پدر و مادر و اجداد نیست.(352)

ولایت پدر

2. ولایت مرد در خانواده از نظر شرع مقدس چه چیزهایی است؟
بسمه تعالی؛ ولایت پدر بر اولادش می باشد تا حد بلوغ و رشد، و در ازدواج دختر باکره، اجازه پدر معتبر است.(353)
3. سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد حرام است، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.(354)
4. روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود جایز نیست، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولی او را از گرفته روزه مستحبی جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که روز نگیرد.(355)
5. اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر، او را نهی کند، باید افطار نماید.(356)
6. اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد، قسم او بعید نیست صحیح باشد، لکن نباید احتیاط را ترک کند.(357)
7. اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، قسم او صحیح نیست.(358)
8. هرگاه فرزندی نذر کند - اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد - باید به آن نذر عمل کند.(359)
9. بنابر احتیاط هنگامی که پدر در کنار همسرش است، فرزند نباید بر پدر وارد شود، مگر این که اجازه بگیرد.(360)