فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سه. حقوق فرزندان و وظایف پدر و مادر

برخی از حقوق فرزندان که بر عهده پدر و مادر است عبارتند از:

أ. غسل ولادت، گفتن اذان و اقامه، کامگشایی

در صورتی که برای نوزاد زیان نداشته باشد، مستحب است هنگام تولد، او را غسل دهند؛ و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه را بگویند: و کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیدالشهداءعلیه السلام بگشایند.(315)

ب. نامگذاری

نامگذاری نوزاد با نامهای خوب، مستحب و از حقوق فرزند بر پدر است. و بهترین نام ها هر نامی است که بندگی خدا - جل شأنه - را در بر داشته باشد؛ مانند: عبدالله، عبدالرحیم، عبدالرحمن، و مانند آنها. و پس از آن، نامهای پیامبران و امامان علیهم السلام است که بهترین آنها نام محمد است. بلکه اگر دارای چهار فرزند است کراهت دارد نام یکی از آنان محمد نباشد. و همچنین مکروه است اگر نام او محمد است کنیه او را ابوالقاسم بگذارد.(316)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
ای علی! حق فرزند بر پدر این است که نام زیبا برای او انتخاب و ادب و اخلاقش را نیکو کند و کار شایسته ای برای وی برگزیند.(317)
امام رضا از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
هرگاه نام فرزند خود را محمد گذاشتید، به او احترام بگذارید و برایش جا باز کنید و با وی ترشرویی نکنید.(318)
سکونی می گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که غمگین و اندوهناک بودم. حضرت به من فرمودند: سکونی چرا غمگینی؟
عرض کردم: دختری نصیبم شده است...
حضرت فرمودند: او را چه نام نهاده ای؟
عرض کردم: فاطمه.
حضرت فرمودند: آه! آه!... اکنون که او را فاطمه نام نهاده ای دشنامش مده. نفرینش مکن و او را کتک مزن.(319)
امام باقر از پدرانش علیهم السلام نقل می فرمایند:
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامهای زشت و نازیبای مردان و شهرها را تغییر می دادند [و به جای آنها نامهای زیبا و نیکو را برمی گزیدند].(320)