فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ب. نشوز مرد

نشوز مرد با رعایت نکردن حقوق زن عبارت است از:
ستم و آزار به زن و انجام ندادن حقوق واجبی که زن بر عهده شوهر دارد، مانند پرداخت هزینه های زن از سوی شوهر.(314)
یادسپاری
برای آگاهی از راههای درمان نشوز زن و مرد به کتاب تحریرالوسیلة، ج 2، ص 305 - 307 و یا به ترجمه آن مراجعه کنید.

ج. احکام طلاق

آیا به یاد می آوریم لحظات شیرین و مقدس ازدواج را؟
همان زمانی که اشک شوق مادر همچون شبنم بر گونه هایش جاری می شد، و با زبانی لرزان به دخترش می گفت: دخترم به آرزوی خود رسیدم و شکر خدا که عروسی تو را دیدم.
همان وقتی که پدر، آغوش پرمهر و محبت خود را باز می کرد و پسرش را در آغوش می فشرد و به او می گفت: پسرم بر تو مبارک باد، سالیانی است که در انتظار چنین روزی بودم.
همان لحظاتی که خواهر و برادر با لبخندی شیرین و با شور و هیجانی سرشار از شوق و شادی می گفتند: پیوندتان مبارک باد.
آن هنگامی که خردسالان با شاخه ای از گل شادی، احساسات پاک خود را ابراز می کردند و با شیرین زبانی می گفتند: عروسی تان مبارک باد.
آن زمانی که خویشان و نزدیکان با دستانی گرم و صمیمی و با بوسه هایی پر از مهر و صفا خداحافظی می کردند و می گفتند: ان شاءالله به پای یکدیگر پیر شوید.
آری، آیا به یاد می آوریم لحظات شیرین و مقدس ازدواج را؟
آیا مگر آن قند و شاخه نبات، بجز پیامی شیرین پیام دیگری داشتند؟ مگر آن چراغهای رنگی، بجز نور شادی نور دیگری می پاشیدند؟
مگر آن لباس های سفید، بجز خبر انس و الفت و آشتی خبر دیگری می دادند؟
مگر آن شب، بجز سرود زیبایی و جاودانگی سرود دیگری می نواختند؟ اینک پس از آن همه چگونه می توان نظاره گر از هم گسستن آن پیوند زیبا و مقدس بود؟
چگونه می توان به جای آن اشک شوق، اشک غم و اندوه را بر چهره مادر دید؟
چگونه می توان به جای آن آغوش پرمهر و محبت پدر، آغوشی سرد و بی روح را احساس کرد؟
به کدام قیمتی می توان لبخند شیرین خواهر و برادر را با چهره ای غم گرفته و اندوهناک معاوضه نمود؟
به کدام بهایی می توان گل شادی خردسالان را در پاییز جدایی، پژمرده دید؟
کدام طاقت و توانی است که حاضر است به جای صدای دلنشین بابا و مامان فرزندان، گریه تنهایی آنان را بشنود؟
آیا مگر دوست نداریم که فضای خانه بوی عشق و محبت و ایثار دهد، و بوسه های شیرین بر گونه های حریرگون کودکان بنشیند و عطر دل انگیز آن به مشام رسد؟
آیا سزاوار است که کودکان معصوم، بی پناه شوند و فدای غرور پدر و لجاجت مادر گردند؟
آیا مگر طلاق مبغوضترین کار حلال در پیشگاه خداوند نیست؟
باری، از این رو بود که قلم نگارنده، توان آن نداشت که از طلاق سخنی گوید و یا احکام آن را روی صفحه کاغذ به رشته تحریر کشد.
امید است که با گذشت پدران و پیشقدمی مادران، دوباره نور شادی و سرور را به خانه و خانواده آورد، و بیش از این قلب شکستنی و نازنین فرزندان را آزرده نکند.

سه. حقوق فرزندان و وظایف پدر و مادر

برخی از حقوق فرزندان که بر عهده پدر و مادر است عبارتند از: