فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

دو. ترک حقوق و وظایف همسران

أ. نشوز زن

نشوز زن یا رعایت نکردن حقوق شوهر عبارت است از بیرون رفتن زن از اطاعت شوهر در اموری که بر زن واجب است و آنها عبارتند از:
1. تمکین نکردن خویش برای شوهر در کامیابی و امور جنسی.
2. از بین نبردن آنچه مایه تنفر و ضد کامیابی و لذت بردن امور جنسی است.
3. ترک پاکیزگی و آرایش خود در صورتی که شوهر خواستار آن باشد.
4. بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر و غیر اینها.
ولی ترک اطاعت از شوهر در مواردی که بر زن واجب نیست، باعث نشوز وی نمی شود.
بنابراین اگر زن از خدمات خانه و خواسته های شوهر که مربوط به کامیابی در امور جنسی نمی شود مانند جارو کردن، خیاطی، آشپزی یا جز آن حتی آب دادن و پهن کردن رختخواب خودداری کند، نشوز وی شمرده نمی شود.(310)
یادسپاری
اگر زن بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد، باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.(311)

استفتائات

حکم اطاعت نکردن زن از شوهر
اگر زنی در زندگی اولا اطاعت از شوهر نکرد؛ ثانیا برای شوهرش ارزش قائل نبود؛ ثالثا اسرار زندگی را در همه جا فاش نمود؛ رابعا در زندگی مرتب دروغ گفت تکلیف مرد از نظر شرعی با چنین زنی چیست؟
باسمه تعالی؛ باید او را امر به معروف و نهی از منکر نمایید.(312)
مقید نبودن زن به مسائل شرعی
چندین سال است که ازدواج کرده ام، خودم خیلی دنبال مسائل دینی و شرعی هستم و مقلد امام می باشم، ولی متاسفانه همسرم زیاد به مسائل دینی اهمیت نمی دهد و بعضی اوقات پس از خیلی سر و صدا یک دفعه نماز می خواند و چند دفعه نمی خواند و این امر مرا زیاد رنج می دهد، در اینجا وظیفه من چیست؟
1. آیا خوردن غذایی که او درست می کند از نظر شرعی جایز است؟
2. آیا در این مورد، در روز قیامت، من مسوول نیستم؟
3. آیا در اثر بی توجهی او به دین، باید او را طلاق داد؟
باسمه تعالی؛ اگر منکر خدا یا رسول یا یکی از ضروریات دین نیست پاک است و باید او را امر به معروف کنید، و اگر موثر نباشد شما معذور هستید و لازم نیست طلاق دهید و اختیار طلاق در دست خود شماست.(313)